Špičková technologie

Špičková technologie

Dvoukomorové spalování
Dvoukomorový energetický systém vyznává velmi jednoduchou filozofii. Touto filozofií je závazek dosáhnout nejvyššího standardu výkonu, vzhledu, bezpečnosti a pohodlí. Až jste již majitelem krbových kamen ke splování dřeva značky Pacific, Heritage nebo krbové vložky, získal jste zařízení nejvyšší kvality. Všechny typy krbových kamen a vložek se vyznačují dvoukomorovým spalovacím systémem, t.j. dvěma spalovacími komorami, spodní primární a horní sekundární. Tento systém dovoluje dosáhnout maximální účinnost hoření, jelikož dřevo hoří nejenom ve spodní komoře, ale kouř, bohatý na těkavé uhlovodíky, hoří rovněž v horní komoře, přes kterou musí procházet. Pouze tato technologie zaručuje maximální účinnost hoření (až 82%) při minimální spotřebě paliva (0,8 - 2kg/hod) a s minimálním objemem zbytkového popela.

Dvoukomorové splaování

AIR WASH - Samočištění skla dveří předehřátým vzduchem
Efekt "AIRWASH" (mytí vzduchem), k němuž v krbových kamnech nebo v krbových vložkách dochází, pomáhá udržovat míru znečištění skla dveří na vynikající úrovni. Předehřátý spalovací vzduch totiž silně proudí podél celé plochy skla dveří sezhora dolů a vytváří tak "vzduchovou záclonu", jež vymývá kreosot, který má snahu se na skle usazovat. Snížením množství spalovacího vzduchu se zmenšuje proudění vzduchu ve "vzduchové zácloně". Jestliže se v důsledku dlouhého pomalého hoření vytvořil jemný kreosotový povlak po ploše skla (např. přes noc), lze jej opět během přibližně 30 min. odstranit roztopením jednotky na dostatečně vysokou teplotu, při níž se usazeniny na skle spálí. Oproti klasickému roštovému systému poskytuje "AIRWASH" po celou dobu hoření skvělý a uklidňující pohled na oheň přes nádherně čisté sklo dveří.

Venkovní vzduch pro spalování
Všechny modely jsou alternativně přizpůsobeny pro připojení venkovního spalovacího vzduchu. Ve spodní části kamen je otvor, určený pro připojení oblouku nebo trubky. Při provozu krbu je vhodné dát přednost systému s čerstvým přívodním vzduchem před systémem s cirkulací uzavřeného vzduchu v místnosti. Topení krbem je tak mnohem čistější, nadechovaný vzduch obsahuje mnohem více kyslíku a není tak suchý. Nutností ovšem je, aby se krby nalézaly nejlépe v blízkosti obvodové zdi domu.

Spalovací vzduch a Airwash systém


 • Spalovací vzduch vstupuje spodní částí kamen
 • Dále proudí po obou stranách topné jednotky vzhůru, kde se předehřívá
 • Průduchem nad dveřmi poté proudí směrem dolů do spodní primární komory podél celé plochy skla dveří
 • Toto zajišťuje konstantní proudění spalovacího vzduchu po celé ploše skla
 • Vzduch proudí 70% do spodní primární spalovací komory a 30% do horní sekundární spalovací komory
Spalovací vzduch a Airwash systém

Spodní komora pro primární spalování


 • Při zapalování ohně je klapka otevřena. Tím se předehřívá horní sekundární spalovací komora a nastavuje se maximální tah.
 • Pozor: před uzavřením klapky musí teplota kamen dosahovat 150-200° C, při použití suchého tvrdého dřeva se dosahuje 200° C za cca 35 min
 • Možnost připojení ventilátoru
Spodní komora pro primární spalování

Horní komora pro sekundární spalování


 • Nyní, kdy je klapka uzavřena, musí kouř obsahující těkavé uhlovodíky procházet děrovanou přepážkou, která promíchává uhlovodíky se sekundárním spalovacím vzduchem do extrémně horké horní komory, kde naběhne sekundární spalování
 • V této horní komoře poté dochází v důsledku velmi vysokých teplot k účinnému spalování a efektivnímu využití všech plynů a emisí
Horní komora pro sekundární spalování

Cirkulace vzduchu


 • Požadovanou teplotu si poté nastavíte druhou klapkou umístěnou pod dvířky na přední straně kamen.
 • Nyní jste snížili přívod spalovacího vzduchu a kontrolujete pouze stupeň hoření
 • Cirkulační vzduch je nyní zcela ohřívánj prouděním zadní částí kamen
 • Pro zvýšení proudění cirkulačního vzduchu je možno připojit přídavný ventilátor
Cirkulace vzduchu

Jednoduchá obsluha, jednopákové ovládání
Dokonalý dvoustupňový spalovací systém kamen "Pacific energy" a "HERITAGE" pracuje nepřetržitě, a tak vydává maximální množství energie, kterou přeměňuje jak na sálavé teplo tak i na vzestupný tepelný proud - konvekční teplo. Pomocí páčkového ovládání můžete nastavit tepelný výkon podle svého přání a potřeby. Tato páčka Vám umožní nastavit tři různé stupně spalování, které umožňují dokonalý tepelný výkon a velmi nízkou hladinu emisí. Jedna klapka tudíž současně uzavírá či otevírá přívod primárního i sekundárního vzduchu.